Obuhvaćeni podsistemi:

  • ROBNO-TRGOVINA - 7 stavki ...
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE - 2 stavke ...
  • FINANSIJSKA OPERATIVA - 1 stavka ...
  • OPŠTI ŠIFARNICI - 1 stavka ...
  • KONFIGURATOR - 1 stavka ...

ROBNO-TRGOVINA

Izveštaji po specifičnim poslovima
- U Listu dnevnog prometa ugostitelja sada postoji opcija da se i usluge uključe u LDPU da bi ukoliko ima receptura sa uslugama, iznos na LDPU bio jednak dnevnom fiskalnom izveštaju.

Interni prenosi
- Interni račun - dodata je nova propisana varijanta internog računa pod nazivom: "Interni račun - tip2".

Artikli i šifarnici
- Dodat je novi šifarnik - Preporučene cene.

Izdavanje robe
- Implementirana je još jedna propisana varijanta izlazne fakture pod nazivom: Izlazna faktura - Preporučena cena.

Popis robe
- Prilikom izrade izveštaja razlika po popisu, sada postoji pitalica "Da li želite štampu i artikla bez razlika?" u tom slučaju će se štampati svi artikli sa popisa.

Komisiono poslovanje
- U formi Prijem fakture komitenta sada može da se koristi taster ENTER za prelaz iz polja u polje.

Odrađena je funkcija automatske raspodele eksternih troškova sa raspodelom eventualne neravnoteže.

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Preknjižavanje prometa
- Dorađena je opcija preknjižavanja prometa sa konta - na konto tako da uzima u obzir i datum naloga (po potrebi). Period se uzima iz zaglavlja glavnog prozora BizniSoft-a.

Izveštaji iz finansijskog
- Dorađena je funkcija zaključnog lista novom opcijom "Spremi za izvoz u Excel". Ukoliko je ova opcija čekirana (slika1 u prilogu) dobija se izveštaj koji je prilagođen eksportu u Excel.

  

FINANSIJSKA OPERATIVA

Poslovni partneri
- Kartica poslovnog partnera po valutama je dorađena. Ubačena je još jedna kolona, tako da sada ima i datum valute i datum naloga i datum dokumenta.

OPŠTI ŠIFARNICI

Šifarnik komercijalista
- U šifarniku komercijalista sada ima novo dugme "Promeni komercijalistu" koje otvara novu formu za izbor sa kog-na-kog komercijalistu se prebacuje promet.

KONFIGURATOR

U konfiguratoru postoji sada opcija po kojoj sam klijent određuje kako će da mu knjiži otpis iznad zakonskog limita. Ako je opcija štiklirana, knjiži na KRN4700/KRN4710 u protivnom ide na KRN4740/KRN4750.

pdv