Obuhvaćeni podsistemi:

  • OPŠTI ŠIFARNICI - 5 stavki ...
  • ROBNO-TRGOVINA - 3 stavke ...
  • FINANSIJSKA OPERATIVA - 1 stavka ...
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE - 1 stavka ...

OPŠTI ŠIFARNICI

Artikli i proizvodi
- U šifarniku artikla je ubačeno polje "Akcijski rabat". Ovaj rabat se konsultuje u formama "Izlazna faktura sa akcijskim rabatom" i "Nalog za izdavanje sa akcijskim rabatom".

akc-rab

- Ubačeno je novo polje "Faktor jedinice mere". Ovo polje detaljnije definiše jedinicu mere, tako da ako imamo buteljku koja se prodaje kao 0.7, taj se faktor ovde i unosi i služi za kasnije izveštavanje (prodaja vina u litrima, hektolitrima i slično ...)

fakt-jmr

- Izmenjena je opcija komercijalnog pakovanja. Sada kada se u polju "količina" u izlaznim dokumentima pritisne taster '/' na numeričkoj tastaturi, izlazi forma za unos količine komercijalnog pakovanja (kucate samo 3 pakovanja, umesto 30 komada).
- Ubačeno novo polje "Faktor ambalaže".

fakt-ambal

- Dorađena je funkcija "štampanje cenovnika po grupama".

ROBNO-TRGOVINA

Izdavanje robe - Nalog za izdavanje robe
- Nalog za izdavanje robe sada štampa i količinu u komercijalnim pakovanjima.

Popis robe
- Specifikacija poreza u popisnoj listi je sada odvojena na specifikaciju poreza za trgovačku robu, sopstvene proizvode i komisionu robu.

Izveštaji iz robnog knjigovodstva - Izveštaj o prometu artikla
- Dodata je štampa izabranih atributa u svim izveštajima o prometu artikla iz robnog.

FINANSIJSKA OPERATIVA

IOS Hronološko zatvaranje
- Forma je malo izmenjena i dodata je opcija "NA DAN" koja je i podrazumevana, i u tom slučaju se uzimaju sve otvorene stavke do "Datuma DO".

ios-hrzatv

FINANSIJSKO POSLOVANJE

novo icon 4Poslovne knjige - KPO
- Odrađena je podrška za KPO knjigu. Dodata je nova tabela u opštim šifarnicima koja radi isto kao adekvatna tabela za PK1 knjigu (slilka 1). Sama funkcija KPO se nalazi u modulu Finansijskog poslovanja - Poslovne knjige (slika 2). Ubačena je funkcija kreiranja nove KPO knjige na osnovu tabele i naravno štampe (slika 3).

kpo2  kpo1  kpo3