20 NAJNOVIJIH KLIJENATA


SHOP & SERVICE DOO

Adresa:  MILOŠA OBILIĆA 55
Mesto:  APATIN
PIB: 107329927
Korisnik OD: 02.10.2019
Broj licenciranih radnih stanica: 2
Koristi replikaciju: NE
*Broj zahteva za replikacijom:
Koristi BizniSoft LIVE: NE
Broj BizniSoft LIVE prijava:
Zadnja BizniSoft LIVE prijava: 

 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs