20 NAJNOVIJIH KLIJENATA


NICE FARM REPRO CENTAR DOO

Adresa:  STEVANA SINĐELIĆA 42
Mesto:  JALOVIK
PIB: 110930001
Korisnik OD: 19.08.2020
Broj licenciranih radnih stanica: 3
Koristi replikaciju: NE
*Broj zahteva za replikacijom:
Koristi BizniSoft LIVE: NE
Broj BizniSoft LIVE prijava:
Zadnja BizniSoft LIVE prijava: 

 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs