20 NAJNOVIJIH KLIJENATA


AUTO CENTAR DOŠEN D.O.O.

Adresa:  DALMATINSKA 78
Mesto:  ŠABAC
PIB: 104515288
Korisnik OD: 01.09.2021
Broj licenciranih radnih stanica: 3
Koristi replikaciju: NE
*Broj zahteva za replikacijom:
Koristi BizniSoft LIVE: NE
Broj BizniSoft LIVE prijava:
Zadnja BizniSoft LIVE prijava: 

 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs