TOP 20 Repl

TOP 20 KLIJENATA PO BROJU ZAHTEVA ZA REPLIKACIJOM

EURO ŠA.M D.O.O.
Adresa:  KNEZA MILOŠA 85
Mesto:  LIPOLIST
PIB: 104213669
Korisnik OD: 05.06.2014
Broj licenciranih radnih stanica: 60
Koristi replikaciju: DA
*Broj zahteva za replikacijom: 80,690
 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012