news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

  • ROBNO-TRGOVINA - 5 stavki ...
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE - 5 stavki ...
  • FINANSIJSKA OPERATIVA - 2 stavke ...
  • BIZNISOFT POS - 1 stavka ...

ROBNO-TRGOVINA

Prijem robe - Kalkulacija trgovačke robe
- Kod svih prijemnih dokumenata sada možete odštampati tzv. "Prijemnicu po dokumentu". Kako da dođete do ove funkcije možete videti na priloženoj slici.

prijemnica

novo icon 4Odrađena je i "Kontrolna lista" koja može biti aktivna za sve dokumente ulaza i izlaza. Ovde je ideja da se provere stvarne količine u odnosu na količine koje su u dokumentu uz mogućnost štampe kontrolne liste.

kontrlist kontrliststampa

- Kontrolna lista je sada ubačena i u glavnom meniju podsistema Robno-Trgovinskog poslovanja da bi moglo da joj se pristupi nezavisno od dokumenta - primer: provera robe - kontrola u maloprodaji gde je roba internim računom stigla iz veleprodaje.
- Na kontrolnoj listi je sada ubačena podrška za unos Data Terminalom i/ili Barcode čitačem. Dorađena je štampa kontrolne liste - ubačena su polja barkod i kataloški broj.
- Kontrolna lista je sada postavljena po objektima, tj. prikazuju se samo kontrolne liste rađene u aktivnom objektu.

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Izveštaji iz finansijskog - Pregled konta - kartica
- Nova propisana varijanta kartice deviznog računa - "Detaljno za analitički račun" - grupisano po dokumentu veze.
- Ispravljen je izveštaj kartice deviznog računa - detaljno za analitički račun - bio je permutovan datum naloga / dokumenta i još neke sitne dorade.

Izveštaji iz finansijskog - Dnevnik knjiženja
- Dorađen je izveštaj dnevnika knjiženja - ubačeno grupisanje po broju naloga i crtice nakon svake promene naloga.

Izveštaji iz finansijskog - Bilans stanja
- Dorađena je štampa bilansa stanja - obe varijante. Sada se javlja poruka upozorenja ukoliko aktiva i pasiva nisu jednake (zbog zaokruženja).

Zatvaranje stavki
- Ispravljena/dorađena je procedura formiranja ZST naloga. Sada se bez problema zatvaraju svi računi ovim nalogom bez obzira na saldo i dokument vezu. Zatvaranje stavki sada ima opciju prikaza zbirnih iznosa. Ova opcija bi praktično uvek trebala da bude uključena kada se formira ZST nalog.

FINANSIJSKA OPERATIVA

Izveštaj po komercijalistima
novo icon 4U formi izveštaja po komercijalistima dodat je i izveštaj o ostvarenoj razlici u ceni sa rekapitulacijom po komercijalistima.
- Dorađen je izveštaj naplate po komercijalistima - ubačena je rekapitulacija po komercijalistima na novoj strani na kraju ovog izveštaja kao i kod izveštaja o realizaciji po komercijalistima.

BIZNISOFT POS

Omogućen je nominalni iznos popusta na ceo račun. (Shift + F11 - u POS-u).

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs