news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

 • GENERALNO
 • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE
 • FINANSIJSKA OPERATIVA
 • OBRAČUN ZARADA
 • ADMINISTRACIJA
 • BIZNISOFT POS

Proteklog meseca unapređene su brojne funkcionalnosti u modulima robnog i finansijskog poslovanja a tehnički je značajno redizajnirana funkcionalnost eksternih troškova i razgraničenja PDV:

GENERALNO

Izvršena je modifikacija pojedinih dijaloga u programu koji se otvaraju prilikom učitavanja/snimanja dokumenata. Za sada su novi dijalozi dostupni u sledećim funkcijama: Uvoz izvoda u XML formatu, BS Formular Open/Save, Elektronski potpis dokumenta, Izvoz virmana za ebanking, Izvoz tabele u Excel (snimi u fajl ...), Izvoz XML-a za PP i SS, Restore podataka, Snimanje DMS šablona, Uvoz podataka propisanih finansijskih izveštaja, Izvoz podataka propisanih finansijskih izveštaja, Učitavanje profilne slike, Uvoz/Izvoz podataka iz baze, Uvoz veznog dokumenta:

Izgled novog dijaloga prilikom učitavanja/snimanja dokumenata

Implementirana je funkcionalnost tzv. Tokena za brži način dodeljivanja ili uklanjanja atributa. Unosom (dela) naziva atributa (artikala, partnera, konta), klikom na izabrani token i pritiskom na taster enter izabrani atribut će automatski biti čekiran u spisku atributa. Ako se na izabrani token klikne na (close ˣ), atribut će biti uklonjen. Ukoliko postoji više od 1000 entiteta dodeljivanje tokena nije moguće budući da bi procedura trajala previše dugo (primer: prikaz tokena u formi za izbor artikala u izveštajima iz robnog):

Dodavanje tokena u tabu Atributi artikla Dodeljeni tokeni u izveštajima iz robnog Dodeljeni tokeni u izveštajima iz finansijskog poslovanja

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Implementirana je opciona mogućnost formiranja izvoznog avansnog računa. Potrebno je štiklirati opciju Izvozna faktura zatim i opciju Izvozni avansni račun. Ukoliko nije štiklirana opcija Izvozna faktura, opcija Izvozni avansni račun će se ignorisati:

Automatsko formiranje fakture - Izvozni avansni račun

Na zahtev korisnika, u Izveštajima iz robnog prometa implementirana je funkcionalnost selektovanja više stavki pomoću prečice CTRL+levi klik. Klikom na novo dugme Izaberi selektovano svi izabrani artikli će biti automatski čekirani u koloni Izbor:

Izveštaji iz robnog prometa – selektovanje više artikala

U praksi se ova funkcionalnost može iskoristiti tako što će korisnik pomoću prečice CTRL+A označiti sve stavke a nakon toga kliknuti na polje Izaberi selektovano:

Izaberi selektovano - checkbox Izbor

U izveštaju Stanje zaliha objekta implementiran je novi checkbox Sort po nazivu artikla. Ukoliko je odabrana opcija Vrsta sorta: Sort po nazivu i Ostale opcije: Ispiši naziv dobavljača - Sort po nazivu artikla, u izveštaju će prioritet sortiranja biti naziv artikla:

Stanje zaliha objekta

Tabela robnog prometa je proširena za polje Broj dokumenta. Sada će se u ovo polje knjižiti broj dokumenta kod svih robnih transakcija i biće dostupno za eventualnu modifikaciju u svim izveštajima. Za sada je ovo polje dostupno u sledećim formama: Prikaz stavke knjiženja, Standardni, napredni i pregled u tabeli u izveštajima iz robnog i Stanje zaliha:

Prikaz stavke knjiženja Standardni, napredni i pregled u tabeli u izveštajima iz robnog Stanje zaliha objekta

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Uvođenjem novog taba u Izveštajima iz finansijskog poslovanja - Poslovne jedinice omogućeno je dobijanje izveštaja za Poslovne jedinice poslovnih partnera u sledećim uslovima: potrebno je čekirati opciju Konsultuj analitički račun, aktivirati tab Poslovni partneri i unutar novog taba Poslovne jedinice selektovati odgovarajuću poslovnu jedinicu:

Izveštaji iz finansijskog poslovanja - Tab Poslovne jedinice

Ispravna kartica za svaku poslovnu jedinicu će se dobiti ukoliko se za nekog kupca, koji ima više poslovnih jedinica, prilikom fakturisanja izabere odgovarajuća poslovna jedinica, a prilikom knjiženja izvoda, uplata veže za odgovarajuću poslovnu jedinicu:

Obrada naloga - Prikaži poslovnu jedinicu i komercijalistu

Ukoliko se zatvaranje stavki radi preko naloga, u izveštajima iz finansijskog poslovanja uveden je nov checkbox Ignoriši ZST naloge zatv. kako bi se kartica mogla odštampati bez ZST naloga: 

Izveštaji iz finansijskog - Ignoriši ZST naloge zatv.

Na zahtev korisnika, uveden je nov konfiguracioni parametar 10530 – Proknjiži naloge i zatvori stavke prilikom konfirmisanja naloga obrade izvoda. Uslov da se ovaj parametar konsultuje je da vrsta dokumenta naloga bude IZ, pa će se u tom slučaju konfirmisanja, svi nalozi koji su u statusu 2 – konfirmisan automatski i proknjižiti i startovati procedura zatvaranja stavki. Ukoliko je ceo postupak uspešan operater će dobiti dodatnu poruku Knjiženje naloga i zatvaranje stavki završeno.

Uveden je checkbox Povraćaj u formi Obračuna PDV, pa je na osnovu toga u tabeli računa automatskog knjiženja otvorena nova šifra BSRN0207 – Potraživanje po osnovu zahteva za povraćaj PDV i u kontnom planu novi konto 2795. Ako je u pitanju pretplata PDV za koji se traži povraćaj i koji želite da knjižite na posebnom kontu, potrebno je čekirati opciju Povraćaj pre formiranja OP naloga. U tom slučaju prilikom formiranja naloga, konsultovaće se račun BSRN0207 i pretplata PDV će biti proknjižena na konto koji je definisan u tabeli računa automatskog knjiženja:

Obračun PDV - Checkbox Povraćaj

Tehnički je redizajnirana funkcionalnost eksternih troškova kod kalkulacija (i nasleđenih tabela) i uvoznih kalkulacija:

 • Promenjen je primarni ključ tako što je ubačeno novo polje Redni broj stavke. Ovo polje se automatski ažurira/upisuje i ovime više nije potrebno da se za isti račun dobavljača menja broj originalnog dokumenta ako se upisuje račun u više redova:

Troškovi/Uvozni PDV - Redni broj stavke

 • Ukoliko želimo da izvršimo razgraničenje i eksternih troškova onda se prilikom formiranja naloga razgraničenja u prvom koraku bira opcija Primeni izabrani tip razgraničenja i na eksterne troškove. Ukoliko ne želimo da razgraničimo ekterne troškove onda se prilikom formiranja naloga razgraničenja bira opcija Bez razgraničenja eksternih troškova:

Izbor vrste razgraničenja eksternih troškova

 • Kod formiranja konačnog naloga će se ponovo pojaviti ovaj prozor i ukoliko smo izvršli razgraničenje eksternih troškova prilikom formiranja naloga razgraničenja onda biramo Primeni izabrani tip razgraničenja i na eksterne troškove, a ukoliko nismo izvršili razgraničenje eksternih troškova prilikom formiranja naloga razgraničenja onda biramo opciju Bez knjiženja eksternih troškova / Eksterni troškovi nisu bili razgraničeni:

Izbor vrste razgraničenja eksternih troškova

 • Ukoliko na uvoznoj kalkulaciji postoji samo 1 stavka i to je PDV carine, program će da pita za razgraničenje, ali to se ignoriše.

Implementirano je novo polje u kontnom planu, kolona Tip kursne liste kojom se može definisati tip kursa koji se koristi prilikom kursiranja u funkciji obrade naloga glavne knjige uz napomenu da će u slučaju da se konkretan konto vodi analitički po poslovnim partnerima konsultovati onaj tip kursne liste koji je definisan za konkretnog poslovnog partnera:

Kontni plan firme - kolona Tip kursne liste

U formama kalkulacije (Povraćaj robe dobavljaču, Račun troškova i Nabavka OS) koje su rađene za nefakturisanu robu, u zasebnom tabu Fakture za nefakturisanu robu u levom delu forme prikazuje se specifikacija naloga za konkretnu kalkulaciju (za sada je tehnički moguće da to bude maksimalno jedna) dok se u desnom delu forme prikazuje specifikacija svih dokumenata koji su zatvoreni konkretnim NR nalogom. Dupli klik na stavku u obe tabele vodi do prikaza dokumenta:

Fakture za nefakturisanu robu Fakture za nefakturisanu robu

Onemogućen je ručni unos naloga koji počinju sa KRZL (obračun kursnih razlika) i AMSS (obračun amortizacije). Takođe, formiran nalog AMSS ne može da se izbriše iz obrade naloga glavne knjige, već se to radi isključivo iz opcije u kojoj je i formiran (Računovodstvena amortizacija – Nalog GK).

FINANSIJSKA OPERATIVA

Funkcija Pregled mesta isporuke je dorađen na način da se prikazuju podaci i o kupcima/komercijalistima za koje nije definisana niti jedna poslovna jedinica:

Finansijska operativa - Pregled mesta isporuke

Omogućeno je selektovanje više partnera u formi IOS-a i brisanje svih klikom na dugme Obriši selektovane:

IOS - Obriši selektovane

OBRAČUN ZARADA

U postavci verzije Build: bsv110-21429 Rel. date: 02.12.2021. u Matičnoj knjizi radnika, u tabovima Obustave na rate, Obustave na procenat, Dobrovoljno dodatno osiguranje više se ne nudi automatski konto, ali je omogućeno konsultovanje kontnog plana firme pomoću tastera plus:

Konsultovanje kontnog plana firme pomoću tastera plus Konsultovanje kontnog plana firme pomoću tastera plus Konsultovanje kontnog plana firme pomoću tastera plus

Ukoliko se ne upiše konto, program će javiti poruku: MORATE UNETI KONTO!

ADMINISTRACIJA

Implementirane su funkcionalnosti koje evidentiraju u bazi svaku promenu po statusu blokade poslovnih partnera. Dodat je i nov pregled u modulu Administracija – BizniSoft statusi i dnevnici – Pregled promena po blokadi partnera u kojoj se može videti (pored ostalih podataka) datum ažuriranja, stara vrednost blokade, nova vrednost blokade, operater i tip ažuriranja (ručna promena statusa ili preko Web service-a NBS):

Pregled promena po blokadi partnera

BIZNISOFT POS

Na zahtev korisnika, uvedena su obeležja za boju i za eventualnu blokadu kao i procedure bojenja reda u tabeli poslovnih partnera u BizniSoft POS-u (analogno istim funkcionalnostima u BizniSoft-u).

 

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs