news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

 • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE
 • OBRAČUN ZARADA

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Implementirana je mogućnost rasknjižavanja i ponovnog knjiženja nivelacija (i nasleđenih dokumenata) za period pomoću nove funkcije Rasknjiži/Proknjiži za period što je praktično u nekim slučajevima kada se radi po propisanom cenovniku:

Obrada dokumenta - Rasknjiži/Proknjiži za period

Ukoliko je korisnik izvršio prelazak na novu fiskalizaciju, pokretanjem nove funkcije Pregled podataka SUF-a (podaci koje korisnik preuzima sa sajta poreske uprave), omogućen je uvoz podataka klikom na polje Uvezi podatke. Provera preuzetih računa sa našom tabelom Pregled Kasa prometa u objektu vrši se klikom na polje Proveri račune:

Pregled podataka SUF-a

Omogućeno je kreiranje i štampa izveštaja Promet po danima klikom na dugme Štampaj prema definisanom periodu:

Pregled podataka SUF-a - Promet po danima

FINANSIJSKO POSLOVANJE

U postavci verzije Build: bsv 110-21583, Rel.date 10.02.2022. implementirani su novi obrasci za finansijske izveštaje. Unapređene su procedure za formiranje i popunjavanje obrasca Posebni podaci i izvoza podataka preko podržanih ekstenzija u APR. Detaljno korisničko uputstvo za formiranje finansijskih izveštaja, dostupno je na ovom linku.

Osim pomenutog, u tabeli Matični podaci firme, dodata je nova kolona Razvrstavanje za FI čija je podrazumevana vrednost Nije definisano pa je potrebno odabrati jednu od četiri ponuđene vrednosti za razvrstavanje:

 • Mikro pravno lice
 • Malo pravno lice
 • Srednje pravno lice
 • Veliko pravno lice

Matični podaci firme - Razvrstavanje za FI

Ukoliko ovo polje ostane nedefinisano, prilikom pokretanja APR servisa, pojaviće se sistemska poruka Nije definisano razvrstavanje za FI u matičnim podacima. Posebni podaci neće biti preneti, ali će ipak biti omogućen dalji rad:

Pokretanje APR servisa

Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10538 - Halcom v10 čija aktivacija obezbeđuje kreiranje pravilne strukture fajla za formiranje tekstualne datoteke za uvoz u e-banking - Kombank Biz:

Konfiguracioni parametar 10538 - Halcom v10

Modifikovane su procedure u delu Obrada dnevnih pazara:

 • Najbitnije je obratiti pažnju da li se obrada pazara radi po novom ili po starom zakonu. Zbog toga je za sada neophodno da se podesi konfiguracioni parametar 10042 i ukoliko je podrazumevana vrednost ovog parametra Elektronska fiskalizacija podrazumevaće se rad po novom zakonu.
 • Ukoliko se radi po starom zakonu, u poljima Specifikacija plaćanja neće biti prikazana polja za virman, instant plaćanje, vaučer i ostala plaćanja. U tom slučaju je polje Virmani u tabeli u stvari zbir specificiranih virmanskih računa, polje Čekovi predstavlja zbir stvarnih čekova, dok je polje Čekovi+Virman u stvari iznos ček sa preseka stanja:

Obrada dnevnih pazara - Specifikacija plaćanja

 • Ukoliko se radi po starom zakonu i ukoliko je ukupan iznos specificiranih virmana veći od iznosa Ček iz specifikacije plaćanja, program će vratiti sistemsku poruku Iznosi specificiranih faktura za virmansko plaćanje su veći od iznosa čekova sa preseka stanja. Proverite iznose!
 • Ukoliko je izvršen prelazak na novu fiskalizaciju i ukoliko je ukupan iznos specificiranih virmana veći od iznosa Virman iz specifikacije plaćanja, prikazaće se poruka Specifikacija virmanskih računa ne odgovara iznosu za virmansko plaćanje!
 • Ukoliko je izvršen prelazak na novu fiskalizaciju, polje Tip prometa će sadržati sledeće vrednosti:

Obrada dnevnih pazara - Specifikacija poreza - Tip prometa

Osim već postojećeg polja Osveži (tabelu) u donjem desnom delu forme, dodata je funkcija za osvežavanje tabele u navigatoru, u levom donjem uglu ekrana:

Obrada dnevnih pazara - Funkcije za osvežavanje tabele

Dodat je novi račun u tabeli računa automatskih knjiženja BSRN0208 – Potraživanja po osnovu ostalog bezgotovinskog plaćanja – 2286. Sva knjiženja su dorađena u skladu sa novim načinima plaćanja i novim sistemom fiskalizacije.

Uveden je nov checkbox Ograniči na izabrani broj cifara u funkciji Zaključni list glavne knjige. Pregled će sadržati račune prema zadatim kriterijumima: izabranom broju cifara, prema definisanom periodu i unetim kriterijumima u poljima Konto OD - DO:

Zaključni list glavne knjige - Ograniči na izabrani broj cifara

Implementiran je novi checkbox u PDV Evidenciji pod nazivom Dopuni br.nal. Ukoliko je ova opcija štiklirana, svi nalozi koji počinju sa TR-, OS-, AR- itd biće dopunjeni vodećim nulama radi daljeg pravilnog sortiranja u koloni. Ova opcija dopunjuje broj naloga u svim tabelama (PDV prometa, Knjiga primljenih/izdatih računa itd):

Checkbox Dopuni broj naloga

OBRAČUN ZARADA

Na zahtev korisnika, u tabeli Matični podaci lica van RO dodata je nova kolona Broj telefona. Klikom na funkciju Kreiraj partnera program će (nov) podatak o kontakt telefonu automatski ažurirati i u tabeli Šifarnik poslovnih partnera:

Matični podaci lica van RO - Broj telefona

U ovom delu aplikacije, u zaglavlju forme, dodate su kolone Datum izmene i Operater kao i tab Pregled obračuna po uzoru na Matičnu knjigu radnika:

Matični podaci lica van RO - Nove kolone i tab Pregled obračuna

Na zahtev korisnika, implementiran je novi konfiguracioni parametar 10537 - Omogući formiranje evidencije radnog vremena za radnike koji su izuzeti iz obračuna.

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs