news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

 • GENERALNO
 • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE
 • OBRAČUN ZARADA
 • BIZNISOFT FORMULARI
 • ADMINISTRACIJA
 • BIZNISOFT POS

Proteklog meseca unapređene su brojne funkcionalnosti u modulima robnog i finansijskog poslovanja:

GENERALNO

Redizajniran je prikaz prethodnih poslovnih godina u aplikaciji. Poslovne godine se prikazuju u opadajućem redosledu (od najveće ka najmanjoj). Prikaz obuhvata 8 zadnjih godina, a ukoliko u bazi postoji više od 8 poslovnih godina, pojaviće se scrollbar i kursor u formi HandPoint-a:

Redosled poslovnih godina  

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Izveštaj prometa po serijskim brojevima je u novim postavkama verzije zamenjen potpuno novim pregledima (standardni, napredni i pregled u tabeli) po uzoru na izveštaje iz finansijskog i robnog:

Standardni pregled prometa po serijskim brojevima Napredni pregled prometa po serijskim brojevima Pregled prometa po serijskim brojevima - Pregled u tabeli

Kako bi se pojednostavilo ažuriranje prodajnih cenovnika sa velikim brojem stavki, omogućeno je selektovanje više stavki pomoću prečice CTRL+levi klik miša i brisanje svih označenih pomoću nove funkcije Obriši selektovane stavke:

Definisanje prodajnih cenovnika - Obriši selektovane stavke  

U delu BizniSoft POS – Kasa u maloprodaji - Izvještaj po operaterima – implementiran je izveštaj Promet po objektima sa specifikacijom PDV po stopama:

Izveštaj prodaje operatera - Po objektima Izveštaj prodaje operatera - Izveštaj - Promet po objektima 

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Omogućena je promena Kontnog plana za privredna društva (KPL2021PDP) i za druga pravna lica (KPL2021DPL) i automatsko preknjižavanje prometa. Detaljno korisničko uputstvo dostupno je na ovom linku.

Implementirana je opcija promene kontnog plana u tabeli Pravila za automatsko kontiranje stavki pomoću funkcije Promeni kontni plan. Ova opcija je aktivna (vidljiva) samo ukoliko se kontni plan stavke razlikuje od aktivnog kontnog plana aktuelne firme i podrazumeva promenu kontnog plana na svim stavkama. Primer: ukoliko se nalazimo na stavci na kojoj je kontni plan KPL2014PDP, a u aktuelnoj firmi je aktivan KPL2021PDP onda će se pokretanjem ove funkcije, na svim stavkama gde je kontni plan KPL2014PDP promeniti u KPL2021PDP:

Pravila za automatsko kontiranje stavki izvoda - Promeni kontni plan

U Registru računa za obradu izvoda dodato je još jedno polje pod nazivom Tip sorta koje omogućuje da se definiše tip naknadnog sorta prilikom uvoza fajla a podržane vrednosti su:

 • Bez naknadnog sorta – stavke će se importovati po redosledu iz izvornog fajla
 • Odobrenje opadajuće – stavke će se sortirati po iznosima u opadajućem redosledu sa prioritetom odobrenja
 • Odobrenje rastuće – stavke će se sortirati po iznosima u rastućem redosledu sa prioritetom odobrenja
 • Zaduženje opadajuće – stavke će se sortirati po iznosima u opadajućem redosledu sa prioritetom zaduženja
 • Zaduženje rastuće – stavke će se sortirati po iznosima u rastućem redosledu sa prioritetom zaduženja
 • Odobrenje hronološki – stavke se neće sortirati po iznosu već po hronološkom redosledu u fajlu sa prioritetom odobrenja
 • Zaduženje hronološki – stavke se neće sortirati po iznosima već po hronološkom redosledu u fajlu sa prioritetom zaduženja
 • Prioritet odobrenja – podrazumeva da će se prvo obraditi stavke odobrenja a nakon toga stavke zaduženja i obrnuto

Registar računa za obradu izvoda - Tip sorta

U praksi se dešava da je određena kompenzacija kreirana u prošloj godini, a da treba da se knjiži u tekućoj godini. U tom slučaju, omogućena je opcija formiranja naloga u narednoj godini - ukoliko je u polju datum knjiženja unet datum u narednoj godini, formiraće se nalog u narednoj poslovnoj godini (uz sve predviđene provere) i dobiće broj BSKOMP-XXXXX-2022. Isto važi i za rasknjižavanje, parske razlike i slično:

Evidencija kompenzacija - Formiranje naloga u narednoj godini

OBRAČUN ZARADA

U delu Matični podaci lica van RO omogućen je izbor tipa partnera u zavisnosti da li je izabrani partner fizičko lice ili dobavljač sekundarnih sirovina, kao i kreiranje poslovnog partnera u šifarniku poslovnih partnera na osnovu izabrane opcije:

 Matični podaci lica van RO - Kolona Tip partnera

BIZNISOFT FORMULARI

Podsistem BizniSoft Formulari proširen je uvođenjem novih formi obrazaca INSZ – Izveštaji o obračunatim i plaćenim doprinosima na teret poslodavca:

Obrasci INSZ

ADMINISTRACIJA

Funkcija prenosa baze virmana i naloga za uplatu je dorađena i reimenovana, tako da je u novim postavkama verzije omogućen prenos i naloga za isplatu pokretanjem funkcije Prenos baze naloga za prenos/uplatu/isplatu:

Pregled promena po blokadi partnera

Dorađen je Šifarnik operatera tako da se sada u koloni Firma/Objekat/Godina vidi i poslovna godina u kojoj se operater nalazi:

Šifarnik operatera - Firma/Objekat/Godina

 

BIZNISOFT POS

U novim postavkama verzije omogućena je izmena standardnih slika stolova u restoranskom POS režimu. Ukoliko se slika stola obriše iz menija pomoću desnog klika, automatski će se vratiti na podrazumevanu - klikom na dugme OK/Upiši izmene će odmah postati aktivne:

Restoranski režim - Izmena standardnih slika stolova

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs