news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

  • ROBNO-TRGOVINA - 4 stavke ...
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE - 4 stavke ...
  • OBRAČUN ZARADA - 1 stavka ...
  • BIZNISOFT - POS - 2 stavke ...
  • KONFIGURATOR - 2 stavke ...

ROBNO - TRGOVINA

Artikli i šifarnici
- Štampa minimalnih zaliha - sada su dodate 3 kolone: Kataloški br, nabavna cena i prodajna cena.

Popis robe
- Imate mogućnost da birate da li želite štampu razlika po popisu po nabavnoj ili po prodajnoj ceni.

Izveštaj iz robnog knjigovodstva - Stanje zaliha objekta
- Kada se u stanju zaliha odabere opcija da se ispisuje naziv dobavljača i odabere sort po nazivu, ova opcija u stvari znači sort po nazivu dobavljača i po nazivu artikla.

Interni prenosi - Interni račun
- Kada se internim računom prenosi roba u objekat tipa 04 ili 05 – roba data u komision onda se pojavljuje još jedna kolona „% Provizije“ koja se unosi i štampa u novoj propisanoj varijanti internih računa „Interni prenos robe – komision“.

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Poslovne knjige - Knjiga izdatih i knjiga primljenih računa
- U štampi knjige izdatih računa i knjige primljenih računa sada se štampa i PIB.

novo icon 4Poslovne knjige - Pregled obračuna PDV-a
- Dodata je nova funkcija "Pregled obračuna PDV-a" za zadati period.

Obrada naloga za glavnu knjigu
- Sada u obradi naloga glavne knjige imate opciju promene vrste dokumeta.

glknjiga

Izveštaji iz finansijskog - Zaključni list glavne knjige
- Moguće je konvertovati zaključni list glavne knjige u evre (EUR). Dodata je i opcija prikaza u hiljadama koja važi i za dinare i za evre.

OBRAČUN ZARADA

Osnovne tabele za porez i doprinose - Za plaćanja koja ulaze u PPOD
 
- Dodata je podrška i za treću komoru.

BizniSoft - POS

U BizniSoft POS-u je omogućena pretraga po kataloškom broju pritiskom na dugme '/' (numerička tastatura).

U okviru POS akcija, Shift+F11 podrazumeva unos popusta za ceo račun u apsolutnom iznosu (vrednost). Sada je Shift+F10 rabat za ceo račun u procentima, a Shift+F11 rabat za ceo račun u iznosu.

KONFIGURATOR

U konfiguratoru BizniSofta (u start meniju ili opcija "Moja Firma - Konfigurisanje BizniSoft-a - Podaci o bazi") ima nova opcija "Klijent koristi VPN konekciju" i ako je ova opcija uključena to bi trebalo da značajno ubrza rad BizniSoft-a preko VPN-a.

Implementirana je podrška za Geneko SuperCash S fiskalne kase.

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs