news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

Obuhvaćeni podsistemi:

  • BIZNISOFT POS - 1 stavka ...
  • ROBNO-TRGOVINA - 2 stavke ...
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE - 5 stavke ...
  • ADMINISTRACIJA - 1 stavka ...
  • TEHNIČKA UNAPREĐENJA - 2 stavke ...

BIZNISOFT POS

Dodata je mogućnost unosta valute plaćanja i napomene za svaki izdati račun za virmansko plaćanje. Valuta plaćanja se inicijalno čita iz šifarnika poslovnih patnera ali se sada može menjati u samom POS-u sa napomenom da se i valuta plaćanja i napomena unose NAKON izdavanja fiskalnog isečka a pre štampe. Ovako uneta valuta plaćanje se knjiži u podsistemu finansijske operative.

ROBNO-TRGOVINA

Šifarnik artikala - Zbog nekih veoma specifičnih potreba određenih klijenata, sada je polje "Naziv artikla" prošireno sa 256 karaktera na 1000 karaktera, što će biti dovoljno i za najspecifičnije potrebe.

Pregled stanja po objektima - Ubačene su nove kolone "Ukupno ulaz" i "Ukupno izlaz" koje se mogu dodati u GRID-u.

FINANSIJSKO POSLOVANJE

novo icon 4Pregled prometa po klijentima - Stanje po računima po klijentima - Ovo je nova funkcija koja u GRID-u prikazuje stanje po svim knjigovodstvenim računima za izabrane klijente za koje se vode poslovne knjige iz tabele matičnih podataka firme. Ovo je vema zgodna funkcija za knjigovodstvene agencije i preduzeća koja se bave vođenjem poslovnih knjiga.

Obrada naloga glavne knjige - Račun troškova - dorađeno je knjiženje u Knjizi primljenih računa. Ako je dobavljač u sistemu PDV-a a u formu za unos računa troškova se ne unese nikakav PDV (PDV opšta stopa, PDV niža stopa, PDV bez prava odbitka), onda se ovakav nalog knjiži u Knjizi primljenih računa u koloni "Nabavke oslobođene plaćanja PDV-a".

Raspodela naloga po mestu troška, raspodela naloga po nosiocu troška i raspodela naloga po ključevima - Ove funkcije su dorađene, tako da se sada ova raspodela vrši samo za konta koja su u kontnom planu definisana da se vode po mestima i/ili nosiiocima troška.

Izveštaji iz finansijskog - Analitička kartica računa - Ubačena je nova funkcija (checkbox) koji kada je štikliran na ovom izveštaju prikazuje i račune koji se ne vode analitički i/ili nemaju analitiku. Ovim izveštajem se sada mogu dobiti sva konta sa prometom i analitike konta sa prometom.

analitickakarticaracuna

Obrada naloga glavne knjige - Prijem fakture za nefakturisanu robu - Sada je moguće izabrati više ulaznih kalkulacija koje se zatvaraju jednom fakturom za nefakturisanu robu (naravno, podrazumeva se da su kalkulacije označene da su za nefakturisanu robu).

fnefak

ADMINISTRACIJA

Šifarnik operatera - Ograničenja po firmama - dodato novo polje kojim se izabrani operater ograničava samo na određene firme iz spiska firmi za koje se vode poslovne knjige u BizniSoft-u. Ako je operater ograničen na jadnu ili više firmi:

U spisku firmi - klijenata vidi samo firme na koje je ograničen

Ne može da otvori novu firmu u spisku klijenata

Prilikom ulaska u program, automatski se aktivira firma na koju je ograničen.

sifopogr

TEHNIČKA UNAPREĐENJA

Unapređen je GRID u BizniSoft POS-u i zamenjene određene procedure što za rezultati ima drastično brži i pouzdanjji rad ovog modula.

- Dorađena je funkcija formiranja naloga za plaćanje (virmana) za uvoz u aplikaciju OfficeBanking.

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs