news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

 • GENERALNO 

 

GENERALNO

Sistem rada sa više valute plaćanja je potpuno promenjen, tako da se sada valute plaćanja knjiže u glavnoj knjizi i to u novom polju "valuta plaćanja".

Dorađeni su svi izveštaji i sve forme koje su bile vezane za valute plaćanja.  Promenjena je forma unosa valuta plaćanja po dokumentu. Sada je moguće uneti do 99999 različitih valuta plaćanja uz mogućnost automatskog kreiranja istih.

val plac thumb  

Ubačeno je novo polje u finansijskom prometu i formi obrade naloga glavne knjige u kojoj se automatski knjiži valuta plaćanja. Ukoliko dokumenat ima više valuta plaćanja, automatsko knjiženje će formirati ADEKVATAN BROJ STAVKI SA RAZLIČITOM VALUTOM PLAĆANJA u nalogu glavne knjige (što je ključna izmena v6.00). Primer za prethodnu specifikaciju:

stav nal thumb

 • Sada u novim izveštajima iz finansijskom postoji nova opcija „Po datumu valute“ i ako ona nije odabrana svi izveštaji će biti zbirni – bez konsultovanja valute, a ukoliko je odabrana onda će pojedini izveštaji (za koje smo smatrali da imaju smisla) da budu analitički po valutama. U izveptajima iz finansijskog su menjani sledeći izveptaji:

  a. Detaljni pregled po analitičkim racunima (standardno i dodatna polja),
  b. Detaljni pregled za izabrani analitički racun (standardno i dodatna polja),
  c. Detaljni pregled prometa na analitičkom računu,
  d. Detaljni pregled prometa po kontima,
  e. Detaljni pregled prometa analitike za izabrani konto ....

izv fin thumb  ios zatvaranje thumb 

 • Potpuno je promenjena instalacija BizniSoft-a u smislu foldera u kojima se sada nalaze pojedini elementi samog BizniSoft-a. Instalaciona procedura sada normalno instalira BizniSoft na selektovani direktorijum (primer: „C:\Program Files\BizniSoft) ali ujedno formira potrebne direktorijume i pojedine fajlove i na „HOME“ direktorijum aktivnog korisnika. „HOME“ direktorijum aktivnog korisnika se razlikuje po verzijama Windows operativnog sistema ali je nešto nalik na „C:\Users\Korisnik\AppData\Roaming\BizniSoft“. Obratite pažnju da je „AppData“ folder najčešće skriven i ukoliko želite da mu pristupite morate to na poseban način. Ovde se sada nalaze folderi za Backup/Restor, Import/Ekspert, ali i biznisoft.ini koji se ažurira konfiguratorom. Ako želite da nešto menjate „ručno“ u biznisoft.ini, morate da ga nađete na ovoj lokaciji a ne na Program Files ... . BizniSoft i BizniSoft POS sada ne zahtevaju administratorske privilegije.

  - Implementiran je novi redizajnirani i unapređeni splashscreen i loginscreen.  

  - Sa osnovne forme BizniSoft-a je izbačen „Klasični interfejs“. I dalje postoji dugme „Klasični interfejs“ ali ono sada označava da nije „Touch interfejs“ i služi da se iz „Touch interfejsa“ klijent vrati na „klasični interfejs“.

Obzirom da se u novojim verzijama intenzivno koriste prednosti nove verzije BizniSoft servera, ubačena je poruka koja klijenta obaveštava i motiviše da instalira novu verziju BizniSoft servera (napominjemo da je uslov za novu verziju BizniSoft servera Windows Vista ili noviji operativni sistem – ovaj server ne radi na windows XP mašinama). Klijenti koji i dalje koriste BizniSoft mogu da nastave nesmetan rad uz napomenu da će biti uskraćeni za pojedine napredne funkcije.

serv ver thumb

Izveštaji iz robnog knjigovodstva su sada izbačeni i odrađena je nova funkcija pod nazivom „Izveštaji iz robnog prometa“ a po ugledu na izveštaje iz finansijskog knjigovodstva (All-In-One) sa mnogo više kriterijuma i svim ostalim prednostima koje nosi ovaj način izveštavanja:.

izv robno thumb

Unapređena je forma prikaza izveštaja tako što je dodato dugme „Prekini“ koje momentalno prekida izradu izveštaja koja je u toku i jedan progresbar koji vizuelno signalizira klijentu da je izrada izveštaja još uvek u toku. Kada se izveštaj jednom odradi, oba ova elementa se gube sa forme, tako da je potrebno da startujete neki veći izveštaj da bi ste ih videli:

report thumb

Ukoliko se prijem robe – kalkulacija radi po dokumentu koji je plaćen, evidencija tog plaćanja se sada nalazi u novom tabu i evidentira se u novom polju:

evid pl thumb 

Unapređena je funkcija definisanja „Standardnih faktura“, tako što je sada moguće uneti procenat rabata po artiklima kao i označiti da li je u pitanju standardni ili akcijski rabat. Ovo je zgodno ako se formira akcija da kupac dobija neki procenat rabata SAMO ako naruči određenu količinu određenih artikla robe. Primer: Ukoliko se naruče 200 piva, 300 sokova i 250 vinjaka, dobija se rabat „taj-i-taj“ po artiklima ...

U konfiguratoru je ubačena nova opcija u funkciji formiranja nivelacija kojom se omogućava da se formiraju nivelacije iz dislociranih objekata i na osnovu promene cene prilikom fakturisanja što je zgodno da se iskoristi u mnogim slučajevima uključujući i primer kada klijent za poslovnu godinu ima vuiše od predviđenih 9999 nivelacija.

Unapređena je funkcija formiranja dokumenta u formama izlaznih faktura, ali je osnovna funkcionalnost ostala slična. Screenshot u prilogu:

autom form fakt thumb 

Implementirana je funkcija “Prilagođenih izveštaja klijenta“ u okviru novih izveštaja iz robnog prometa. 

custom thumb  

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs