news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

  • GENERALNO
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE
  • FINANSIJSKA OPERATIVA
  • OBRAČUN ZARADA
  • ADMINISTRACIJA

Podsećamo Vas da su na našem sajtu obavljene aktuelne informacije u vezi sa Zakonom o fiskalizaciji i Zakonom o elektronskom fakturisanju kao i trenutni status implementacije ovih funkcionalnosti u programski paket BizniSoft/BizniSoft POS. Proteklog meseca unapređene su brojne funkacionalnosti u aplikaciji - ključnu novinu, između ostalih predstavlja uvođenje procedura za pregled i štampu bilo kog izveštaja na oba zvanična pisma:

GENERALNO

Implementirane su procedure koje omogućavaju prevod bilo kog izveštaja na ćirilično pismo u skladu sa Zakonom o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličnog pisma (Službeni glasnik RS br.89/2021):

Štampa izveštaja - Polje za konverovanje / Ћир Štampa izveštaja - Polje za konverovanje / Lat

Osim standardnih BizniSoft izveštaja, podržan je prevod pregleda i štampe izabrane tabele na oba pisma, klikom na polje pri vrhu izveštaja Lat/Ћир:

Pregled izveštaja - Polje za konverovanje / Ћир Pregled izveštaja - Polje za konverovanje / Lat

FINANSIJSKO POSLOVANJE

U poslednjim ažuriranjima verzije modifikovana je procedura knjiženja kompenzacija tako da će program u stavkama formiranog naloga, u kolonama Dokument veza i Eksterni dokument izostaviti prefiks (deo):

Evidencija kompenzacija - kolone dokument veza i eksterni dokument

Funkcija Izlazna faktura u delu Finansijskih transakcija biće uklonjena iz programa u budućim verzijama budući da nema smisla ukoliko se koristi za firme koje nisu u sistemu PDV. U toj situaciji upućujemo klijente da koriste klasičnu izlaznu fakturu pa je u skladu sa tim i postavljeno eksplicitno sistemsko obaveštenje:

Finansijske transakcije - Izlazna faktura - Sistemska poruka

FINANSIJSKA OPERATIVA

Na zahtev korisnika, promenjen je izveštaj forme Izvoda otvorenih stavki. Ukoliko IOS za izabranog partnera sadrži više strana, podaci o poslovnom partneru prikazivaće se pri vrhu svake strane izveštaja, uključujući i zaglavlja kolona:

IOS - Podaci o poslovnom partneru i zaglavlja kolona

OBRAČUN ZARADA

Forma Rekapitilacija obračuna za period, dobila je nov dijalog za kreiranje izveštaja. Ukoliko korisnik potvrdi sistemsku poruku klikom na polje OK, konsultovaće se svi obračuni obrađeni u periodu koji je podešen u zaglavlju aplikacije:

Rekapitulacija obračuna za period

Ukoliko korisnik klikne na polje Odustani, program će konsultovati Datum valute iz zaglavlja obračuna:

Datum valute iz zaglavlja obračuna

Svaka od izabranih opcija nudi odgovarajuću varijantu izveštaja za štampu – Po periodu obračuna i/ili Po datumu valute:

Rekapitulacija obračuna za period - varijante izveštaja

ADMINISTRACIJA

Modul Administracija dobio je novu, posebnu grupu funkcija Upravljanje izveštajima. Funkcija Vraćanje podrazumevanih izveštaja premeštena je u novu izdvojenu grupu uz novu fukcionalnost – Tabelu BizniSoft Izveštaja koja operateru pruža mogućnost da čekira kolonu Ćirilica i time definiše automatski prevod pojedinih izveštaja na ćirilično pismo. Osim toga, ova tabela predstavlja koristan pregled svih izveštaja koji su sačuvani u bazi uz eventualnu mogućnost brisanja pojedinih izveštaja koji operateru više nisu potrebni (izuzev propisanih BizniSoft izveštaja čije je brisanje onemogućeno):

Administracija - Tabela BizniSoft izveštaja

Funkcije modula Administracija Šifarnik operatera i Promena lozinke aktivnog operatera premeštene su u novu grupu funkcionalnosti pod nazivom Upravljanje operaterima:

Administracija - Upravljanje operaterima

U postavci verzije build: bsv100-21352, rel.date: 08.10.2021., u šifarniku Matični podaci – firme operateru je onemogućena promena šifre selektovane firme uz sistemsku poruku Postoje podaci za firmu, promena šifre onemogućena (pod uslovom da su podaci u konkretnoj bazi prethodno uneti). Osim pomenutog, prilikom otvaranja nove firme, uveden je obavezan podatak – unos šifre opštine, bez kog nije moguć prelaz u sledeće polje. Takođe, procedura otvaranja novog objekta je modifikovana tako da se automatski konsultuje šifra opštine iz tabele Matični podaci firme.

Na zahtev korisnika, u postavci verzije build: bsv100-21380, rel date: 20.10.2021., komponenta Server je po default-u odčekirana - čekirana je isključivo opcija Klijent, što korisniku pojednostavljuje postupak ažuriranja i preuzimanja najnovije verzije:

Ažuriranje nove verzije programa - Izbor komponenti za instalaciju

 

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs